Kurumsal Kimlik Çalışması ve Gerekliliği
Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal kimlik, bir ticari işletmenin, kurumun, vakfın, kuruluşun, resmi veya gayriresmi çalışan kuruluşların ya da benzer oluşumların kimlik karmaşasını yok eden ve oluşumun gücünü gösteren tüm görsel / yazılı / sesli ürünler bütünüdür. Yani kısaca kurumun dışarda görünen yüzüdür. Özellikle kurumların markalarının daha etkili kullanılması ve bütünlük teşkil etmesi amaçlanır. Kurumsal Kimlik Çalışması Profesyonel ekiplerce hazırlanmalıdır. Net İnteraktif Reklam Ajansı sizin de Kurumsal Kimlik çalışmasını en uygun şartlarda ve en kaliteli şekilde yapmaya hazırdır.

Kurumsal Kimlik Neye Yarıyor?
İyi hazırlanmış kurumsal kimlik, sizin imajınızı yükseltirken, dış dünyaya güçlü görünmenizi de sağlayacaktır. İmajın akıllara kazınmasını sağlayacaktır. Kurumsal Kimliğiniz sayesinde kazandığınız imajınız reklam yatırımlarınızda da çok fazla maliyetlere girmeden etkisini gösterecektir.
Özetleyecek olursak, iyi bir renk seçimi (renkler konusunu ayrıca açıklamalardan takip edin..) , sağlam bir logo ve kurumsal renklere uygun sade fakat kurumsal bir web sitesi, pazarlama faaliyetlerinize mükemmel destek sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem, logo’dan ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kağıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez. Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma logo veya amblemi üzerine kurulmuştur. Logo ve amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, fontların hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir. Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Kurumsal Kimlik Bileşenleri
Kurumsal kimlik çalışması 2 bölümde incelenmelidir;
1- Kurum İçinde Kullanılanlar
2- Kurum Dışında Kullanılanlar

Kurum içinde
1. Amblem
2. Logo
3. Antetli kağıt
4. Diplomat Zarf
5. Kartvizit
6. Dosya
7. Blok not defter
8. E posta ve Yazışma Görselleri
* Kurum içi yazışmalar
* Muhasebe dökümanları (Sürekli form, Fatura, İrsaliye, Makbuz
* Şirket giyim ve davranış kuralları
* Dijital tasarımlar
1. *Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu

Kurum dışında ise;
1. Araç tasarımları
2. Bina cephesi
3. Gazete, dergi ,kitap ve gibi diğer tanıtım materyalleri

Kurumsal kimliği oluştururken izlenmesi gereken süreçler nelerdir?
Kurumsal kimlik oluşturma sureci de 5’e ayırabiliriz;

1- Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması
2- Tasarım süreci zamanlaması
3- Tasarımların sunumu
4- Sunum sonrası isteğe bağlı düzeltmeler
5- Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması

Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması için olmazsa olmazlar nelerdir?
Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması için, olmazsa olmaz olarak nitelendirilmesi gereken tek şey, kurumla ilgili tüm verilerin eksiksiz ortaya konmasıdır. Bu veriler kısa zaman içerisinde, kurumun tasarımla ilgili genel anlayışı ortaya koyup, çalışmanın en doğru süreçte ve doğrulukta ilerlemesini sağlayacaktır.

Bir kurumsal kimlik çalışmasının renk seçiminde nelere dikkat etmek gereklidir?
Bir kurum; bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurumla ilgili fikirlerinizi tartarken bu kurumun tüm içeriğini anlamak gerekir. Kurumun kurumsallığı var olan/olmayan, zaten bir renktir, o rengi bulup ortaya çıkarmakla kurumun rengini bulmuş olursunuz. Bir kurum için şu veya bu renk güzel ve doğru denmesi kesinlikle yanlıştır.
Yine de renk seçiminde; sektör, hedef kitle ve kurumun psikolojik olarak vermek istediği mesaj gibi hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Başarılı bir kurumsal kimliğin firmaya katkıları nelerdir?
Başarılı bir kurumsal kimliğin firmaya kazancı tabii ki hemen olmaz, olamaz. Bu davranış tamamen geleceğe yatırımdır. Kurumun kendisiyle ilgili vermek istediği mesaj ne ise, bu yolla verilir. Firmanın diyalog kurmak istediği kişi veya kurumlar kimlerse onlara gösterdiği yüzüdür kurumsal kimlik.

Kurumsal kimliği yapacak ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
Bir ajansın kurumsal kimlik yapmak üzerine yeterliliğini, bir kurumun anlaması veya çalışmak istediği ajanslardan birisini seçmesi için dikkat etmesi gereken en genel iki unsur şudur
A) Hangi şartlar altında olunursa olunsun, ajans veya ajanslar gerekli isteklerle bilgilendirilir. Ardından, ajans/ajanslardan kurum tarafından verilen bu bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü için yazılı bir geri bildirim istenir. Alınacak olan bu yazılı geri bildirim, ajansın kuruma yaklaşımını ve yetkinliğini ispatlar.
B) Bir diğer unsur ise, sektöre yakınlığı ile yapmış oldukları çalışmalar ve referanslardır.

Kurumsal kimlik tasarımı, faaliyet gösterdiğiniz sektörde bende varım diyebilmek için yapılan imaj çalışmalarıdır. Kurumunuzun kendini ifade etme şeklidir. Kurumsal kimlik tasarımı, kurum duruşunu ve başarısını temsil eder. Ayrıca kurumunuzu güçlendirir ve rakiplerinizden ayrılmanızı sağlar. Müşterilerinize kalite ve güven çağrışımı yapar. Kurumsal kimlik tasarımı, saygın firmaların olmazsa olmazlarındandır. Bir firmanın reklam yatırımlarının başarılı olması için yapılabileceklerin başında gelen çalışmalardır.

Logo, antetli kâğıt, zarflar, kartvizit, bloknot, katalog, broşür, fatura, irsaliye, makbuz, dijital reklamlar, araç giydirme, bina cephesi ve iç tasarımı ve firmanızda kullanılan her türlü araç gereç kurumsal kimlik tasarımı kapsamındır. Bu kapsamda şirket içi veya dışında kullandığınız tüm materyalleriniz yeni imajınıza göre en baştan düzenlenir.

Kurumsal kimlik tasarımının başlangıç noktası ve en önemli yapı taşı logo tasarımıdır. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok iyi düşünülmeli, teknik olanaklar göz önünde bulundurulup her alanda tutarlı bir şekilde uygulanabilirliği hesaplanmış olmalıdır.

Tutarlılık kurumsal kimlik tasarımı için en önemli unsurlardan biridir. Kurumsal kimlik tasarımı; uygulanacağı tüm alanlar, bu alanların teknik koşulları ve olanakları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Farklı alanlarda farklı özellikler gösterecek renk, form veya malzeme seçimleri kurumsal kimlik tutarlılığına zarar verir.

Kurumsal kimlik kurum imzasıdır, onu yansıtır. Bu nedenle vermek istediğiniz mesaj, ulaşmak istediğiniz kişi veya kurumlar dikkatle dinlenip, iyi anlaşılmalıdır. Beraberinde misyonunuza ve vizyonunuza uygun bir kurumsal kimlik tasarımı hazırlanmalıdır. Acemi ellerden çıkan kurumsal kimlik tasarımı çalışmaları kurumunuzu anlatamayacağı gibi kurum imajınızı da zedeleyebilir. Tam anlamıyla sizi yansıtan bir çalışma için, bu işte uzman kişilerden yardım almanız gerekir. 3Nokta uzman tasarım ekibi, teknik kadrosu ve deneyimleriyle birçok saygın firmaya kurumsal kimlik tasarımı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Siz de 3Nokta’ya gelin, kurum imajınızı yenileyelim, firmanıza yeni bir yüz oluşturalım.

Tüketicinin ilgisini firmanız üzerine çekme işinde başrol renklere düşer. Renklerin hayatımızdaki tüm varlıklara göre anlamları vardır. Bu anlamlar kurumsal kimlik tasarımı yapılırken de etkilidir. Kurumsal kimlik tasarımı yapılırken renk anlamları muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü her firmanın çalışma yaptığı sektörün ayrı bir renk dili vardır. Mesela traktör firması için pembe renk kullanmak son derece yanlış ve komik olur. Kurumsal renk dillerini açıklamak gerekirse;

Kırmızı:
Kırmızı iştah açıcı bir renktir. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Bu renk, tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır, sıcaklık, sevgi, tehlike, dikkat, erkeklik gibi kavramlarla bağdaştırılır.

Yeşil:
Dinlendirici, huzur, denge ve güven verici bir renktir. Bu nedenle bankalar logolarında genelde bu rengi kullanırlar. Hastanelerde ameliyat giysilerinin yeşil renkte olması rahatlatıcı özelliğinden dolayıdır! Yeşil, yaratıcılığı körükler. Sürekli bakıldığı zaman gözü yormaz ve çalışma kolaylığı sağlar. Yeşil alanda insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği saptanmıştır, açık yeşil tondaki renkler doğuş ve hayatiyet hissini uyandırır; tabiat, barış, tazelik, gençlik, hayat, dinlendirme, büyümeyle ilişkilidir.
Siyah:
Gücü, lüksü ve tutkuyu temsil eder. Türkiye’de ve batıda matem, Japonya’da ise mutluluk rengidir. Bundan anlaşıldığı gibikurumsal kimlik tasarımının hangi kültüre göre yapılacağı da önemlidir. Siyah konsantrasyonu en fazla sağlayan renktir. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan odaları tercih ederdi.

Mavi:
Enginlik ve derinliğin rengidir. Sessizlik ve rahatlık telkin etmesi nedeniyle dinlendirici ve aynı zamanda da lider bir renktir. Düşünmeye, karar vermeye, yaratıcı fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Açık tonları sınırsız ve sonsuzluk duygusunu uyandırır. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır. Hastanelerin, koridor ve odalarının açık maviye boyanması bu sebeple doğrudan ilişkilidir. Gökyüzü, sonsuzluk, soğukluk, gece, pasiflik, dişilik gibi çağrışımları vardır.

Lacivert:
Kozmik renk olarak kabul edilir. Sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgeler. O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında lacivert kullanır. Hilton logosunu laciverte çevirirken insanların kafasında büyük kuruluş imajı yaratmak istemiştir.

Mor:
Asaletin, imparatorluğun rengidir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığı için insanların bilinçaltını korkuttuğu saptanmıştır.

Sarı:
Dikkat çekiciliğin sembolü bir renktir. Trafik ışıklarında, ikaz levhalarının zeminlerinde bu renk kullanılır. Aynı zamanda tehlikenin de simgesidir. Doğada sarı/siyah olan bütün hayvan ve bitki türleri istisnalar da olsa zehirli ve saldırgandır. Geçiciliği temsil eder, o yüzden dünyada taksi renkleri sarıdır, geçici olduğu bilinsin diye. Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır, çünkü müşterilerine aldığınız şey geçicidir, lütfen geri getirin demek isterler. Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak istemez, çünkü paranın geçici değil kalıcı olmasını isterler. Bunun istisnası olarak Vakıfbank’ı görebiliyoruz. Aynı zamanda da güneş, olgunluk, ışık, tatille ilişkilidir.

Beyaz:
Beyaz, gelinlik rengi olmasından da görüleceği gibi, saflığın rengidir, istikrarı, devamlılığı, temizliği simgeler. Politikacılar temiz, dürüst izlenimi vermek istediklerinden dolayı beyazı pek severler. Eğer bir siyasi partiye kurumsal kimlik tasarımı hazırlanacaksa beyaz rengin tercih edilmesi son derece uygun olacaktır.

Kahverengi:
İnsanın hareketlerini hızlandırır. Bu yüzden fastfood restoranları iç mekânlarında kahverengi kullanılır. Yapılan bilimsel araştırmalarda kahverenginin insanlar üzerinde negatif bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Bu renkte tasarlanmış mağaza ve işyerlerinde insanlar çok fazla kalmak istemezken, beyaz tonlarıyla tefriş edilmiş mağaza ve işyerlerinde daha fazla vakit geçirmek istedikleri, daha rahat ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle iş görüşmelerine giden kişilerin kahverengi giymemeleri tavsiye edilir.

Koyu Kırmızı:
Esrarengiz, egzotik, ciddiyet ifade eder.

Açık Mavi, Pembe, Soluk kırmızı ve diğer pastel tonların, annelik, dişilik, çocuk maması ve şefkat duygusunu çağrıştırdığı saptanmıştır.

Net İnteraktif Reklam Ajansı Bünyesinde Yapılan
Kurumsal Kimlik Çalışması Neleri Kapsar?

1) KURUM İÇİNDE KULLANILACAK DOKÜMANLAR
1.1 Amblem Tasarımı ve Kullanım Şekilleri
1.2 Logo Tasarımı ve Kullanım Şekilleri
1.3 Teknik Bilgiler Ölçülendirme ve Kullanım Boyutları
1.4 Renkler ve Kullanım Alanları

2) RESMİ EVRAKLAR
2.1 Fatura
2.2 İrsaliyeli Fatura
2.3 Sevk İrsaliyesi
2.4 Gider Pusulası
2.5 Tahsilat ve Tediye Makbuzu
2.6 Özel Fatura (İhracat Kayıtlı Fatura)
2.7 Muhasebe Formları (Kasa Fişi, Tahsil Fişi)
2.8 Teklif ve Sipariş Fişi
2.9 İş Takip Fişi

3) KIRTASİYE ÜRÜNLERİ
3.1 Kartvizit
3.2 Antetli Kağıt
3.3 Diplomat Zarf
3.4 Torba Zarf
3.5 Dönkart Çift Taraflı
3.6 Davetiye ve Tebrik Kartları
3.7 Dosya (Cepli Tanıtım Dosyası)

4) MEDYA – GÖRSEL VE YAZILI TANITIM
4.1 Tanıtım ve Reklam Filmleri (Özel İstek Üzerine)
4.2 Gazete İlan ve Reklamları
4.3 Dergi İlan ve Reklamları
4.4 Basın Duyuruları
4.5 Eleman İlanları

5) OFSET BASKI VE REKLAM
5.1 Katalog
5.2 İnsert
5.3 Broşür
5.4 Dergi ve Tanıtım Bülteni
5.5 El İlanı
5.6 Afiş
5.7 Tebrik, Teşekkür, Onur Belgeleri ve Sertifikalar
5.8 Sticker
5.9 CD Stickeri ve Zarfı
5.10 Adisyon Fişi
5.11 Menü
5.12 Rezervasyon Kartı

6) PROMOSYON
6.1 Ajanda
6.2 Takvim, Masa Takvimi ve Masa Sümeni
6.3 Bloknot
6.4 Küp Bloknot
6.5 Saat
6.6 Anahtarlık
6.7 Mousepad
6.8 Peçete
6.9 Kalem ve Kalem Seti

7) DİJİTAL
7.1 Bez Afişler, Bayrak ve Flama
7.2 Roll-up
7.3 Kürsü ve Kürsü Arkası
7.4 Stand
7.5 Bilboard
7.6 Örümcek Stand
7.7 Kurum İçi Görseller
7.8 Bina Giydirmeler
7.9 Araç Giydirmeler

8) TEKSTİL
8.1 Baskılı Şapka
8.2 Baskılı Önlük
8.3 Baskılı İş Tulumu
8.4 Baskılı Tişört

9) TABELA
9.1 Kurum Dış Tabelası
9.2 Kurum Hoşgeldiniz Tabelası (Sekreter Arkası)
9.3 Yönlendirme Levhaları
9.4 Şirket İçi Departman Levhaları, Kapılıklar
9.5 Plaket
9.6 Başarı Ödülleri (Altın Adam Gibi)
9.7 Dijital Saat, Modül Led, Kayan Yazı

10) AMBALAJ
10.1 Kutu
10.2 Koli
10.3 Çanta
10.4 Naylon Poşet
10.5 Ürün ve Fiyat Etiketleri

11) SUNUM GÖRSELLER
11.1 Power Point Sunum Görseli
11.2 Word Antetli (Yazışmalar için )
11.3 Mail Footer
11.4 Mail Tanıtım