Sosyal Medya Danışmanlığı

sosyal-medya

Sosyal Medyada Neden Yer Almalıyız?

Sosyal medyada bulunmanızı gerektiren en başlıca neden hedef kitleye direkt ulaşabileceğiniz, kolay ve düşük maliyetli bir platform olmasıdır.

Firmanızın sunduğu hizmet ve/veya ürün sosyal medyada ne kadar bahsedilirse, marka gücünüz de o doğrultuda artar. Firmanız sosyal medyada profesyonel olarak aktif bir şekilde var olduğunda bilinirliğiniz artar ve kullanıcılar sizin hakkınızda sürekli konuşarak, sizi tavsiye ederler. Dolayısıyla sosyal medyadaki bu etkinliğiniz firmanızın marka gücünü arttırarak, itibarınızın daha da güçlenmesini sağlayacaktır.

sosyal-medya-2

Olumlu bir marka izlenimi yarat!

Sosyal medya markaların büyük kitlelere ulaşarak iletişim kurmasında ve markasını tanıtmasında geleneksel yollara göre daha hızlı ve ucuz. Sosyal medya marka açısından da verimli bir alan. Marka yaratmak isteyen her şirket pazarlama çalışmalarını bir iletişim stratejisi beraberinde yürütür. Hani her zaman diyoruz ya markaların asıl sahipleri onu yaratan şirketler değil, ona zihinlerinde yer açan müşterileridir diye işte bu bir iletişim stratejisinin başarısıdır. Profesyonel bir şekilde sosyal medyada yürütülen dijital iletişim çalışmaları pazarlamaya dair bir kapı açar. Müşterileriyle sosyal medya üzerinden iletişime geçen şirketler tüketicilerinde olumlu bir marka izlenimi sağlar. Müşterileriniz ile iletişime geçmek için facebook’ta paylaştığınız bir durum güncellemesi ya da görsel çalışması markanızın mesajıdır.

Müşteri sayfanıza gelip beğen tuşuna bastıktan sonra pazarlamaya yönelik satın alma eylemi artış gösterecektir. Sosyal medya ve marka ilişkisinden söz ettiğimize göre şimdi pazarlamayı irdeleyebiliriz.

sosyal-medya-3

Birden fazla kez pazarlama yap!

Sosyal medya kullanıcısı olan bir müşteri memnun kaldığı hizmete dair olan memnuniyetini, sosyal medya kullanmayan bir müşteriye göre 3 kat daha fazla dile getiriyor. Aynı şekilde bir hizmet hakkındaki şikayetini de dile getirebiliyor. Bu da demek oluyor ki sosyal medya, müşteri ile olan iletişimin tüm aşamalarında yer alabiliyor. İşte burası önemli. Çünkü sosyal medyanın sağladığı bu iletişim müşterilerinize bir değil birden fazla kez pazarlama yapmanızı sağlıyor.

sosyal-medya-4

Sosyal medyada insanlar ne yapıyor?

Gerçek yaşamlarında neler yapıyorlarsa sosyal medyada da aynısını yapıyorlar. Sosyal medya hayatımıza girmeden önce hangi markanın veya hangi ürünün alınacağına dair sohbetler edip arkadaşlarımızdan tavsiye alıyorsak bugünde sosyal medyada aynısını yapıyoruz. Hayatımızı, yaşama biçimimizi, tutkularımızı, ilgi alanlarımızı, sevdiklerimizi ve duygularımızı sosyal medyaya taşıyoruz. Sosyal medyanın pazarlama alanında oynadığı bu rol, artan bir biçimde müşteriyi yönlendiriyor ve müşteriyi yeni ürün veya hizmetleri denemeye itiyor. Satın alma aşamasından önce kullanıcıyı yönlendiren sosyal medya satın alma davranışından sonra ise tamamen müşteri ilişkileri görevi görüyor. Tabii ki görevini yerine getirirken yeniden pazarlama ve marka sadakati yaratmayı da sürdürüyor. Ne diyorduk? Müşteri ilişkileri yönetimi. Sosyal medya üstlendiği bu görev ile şikayetleri dinliyor, memnuniyetler dile getiriliyor ve kullanıcılara özel hazırlanan kampanya ve indirimlerle yeniden pazarlama ve müşteri sadakati arttırılıyor.

En nihayetinde öyle ya da böyle iyi veya kötü sosyal medyada markanız hakkında konuşulanları paraya dönüştürmelisiniz.
Markanın mimarı olarak bu konuşmaları yönetmek, yönlendirmek ve kontrol altına almanız yalnız sizin elinizde.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

sosyal-medya-5

İçerik Yönetimi

Sosyal medyanın değişmezlerinden biri de sürekli canlı olmasıdır. Sürekli canlı olan bir alanı sürekli beslemek gerekmektedir. Markanın değerlerine ve vaatlerine uygun bir sosyal medya içerik planı kullanıcıların markayı daha iyi anlaması sağlar ve onu özümseyeceği anlamına gelir. Yapılan içerik planları sosyal medyada markanızın temsilidir ve sizi doğrudan temsil edeceğinden, kullanılan dil, bahsedilen konular ve hatta imla kuralları bile marka imajınızı doğrudan etkileyebilecek durumdadır, kesinlikle profesyonel bir ekiple çalışılması gerekmektedir.

sosyal-medya-6

Dijital Medya Takibi (Monitoring)

nsanlar siz sosyal medyada yer almasanız da sizin hakkınızda konuşur! Önemli olan sizin onlara ne kadar yakın olduğunuz ve onları ne kadar dinlediğinizdir!

Geleneksel medyada yıllardır çok sık kullanılan ‘medya takip’ hizmetinin internet ve sosyal medya üzerinden takip edilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sizin belirlediğiniz kelimelerle tüm web siteleri ve sosyal mecralarda aramalarımızı gerçekleştirir, arama sonuçlarını bahsedilen konu ve olumlu-olumsuz olmasına göre sınıflandırırız. Kısacası; arama sonuçlarını markanız için ‘izler’, ‘ayrıştırır’ ve ‘analiz ederiz’.

Böylelikle, ürünlerinizden hangisinin daha sık konuşulduğunu, markanız hakkında olumsuz yorumların genelde hangi konular üzerinden gerçekleştiğini daha çok hangi mecralarda yorumlar yapıldığını direkt olarak görebilirsiniz.

sosyal-medya-7

Online İtibar-Kriz Yönetimi

Öncelikle markanızın olası kriz durumları belirlenir ve olası kriz durumlarında gelişecek senaryolar önceden hazırlanır, kriz durumlarında önceden hazırlanan bu senaryolara uygun hareket edilir.

Monitör edilen arama sonuçlarında markanızla ilgili çıkan krize sebep olabilecek konuların takibi uzman ekibimiz tarafından titizlikle yapılır, herhangi bir yayılım gerçekleştiğinde anlık raporlamayla krizin gidişatıyla ilgili bilgilendirilir. Böylelikle krizin büyümesine ve firmanıza zarar oluşturmasına karşı önlemimizi almış oluruz.

Sosyal medyanın en temel noktası kullanıcıları dinlemekten geçmektedir. Kullanıcılar, markaların en çok onları dinlemesini istemektedir. Dinlemek, kullanıcılara kendilerini “değerli’’ hissettirirken, markalar için de analiz etmek ve çözüm bulmak gibi diğer adımların merkezini oluşturur. CRM Medya, Monitoring alanında çalıştığı uzman çözüm ortakları ile nitelikli veri sınıflandırma personeli ile markanızın dijital algısını size periyodik olarak raporlar halinde sunmaktadır.

sosyal-medya-8

Sosyal CRM

Social CRM markalar ile mevcut ve olası müşterileri arasında içten bir iletişim kurulmasını sağlayacak, müşterileri markayla interaktif bir iletişime geçmeye teşvik edecek ve onları marka hakkında konuşmaya, yorum yapmaya yönlendirecek araç ve süreçlerin bütününe verilen isimdir. Social CRM, müşteriyi marka hakkında konuşması için yüreklendirerek, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi çeşitli departmanlarla nasıl iletişime geçtiklerini daha iyi anlamaya çalışır.

sosyal-medya-9

Dijital PR

Digital PR; sosyal medya, sosyal imleme ve paylaşım, arama motoru, blog, forum, haber siteleri gibi platformların online olarak yönetilmesi ve halkla ilişkiler amaçlı kullanılmasıdır.

Digital PR, geleneksel (offline) PR’dan farklı olarak daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapıdır. CRM Medya, Dijital ekosistemdeki Pr faaliyetleriniz için en güvenilir çözüm ortağıdır. Hedef kitle ile kurulan iletişimin yanı sıra, Seo ile arama motorları için optimize edilen basın duyurularının yayını, sosyal medya mecraları aracılığıyla basın duyurularının yayılması, kişisel/kurumsal virallerin oluşturulması, bir kurum hakkındaki bilgilerin paylaşımı, marka hakkında konuşulmasının sağlanması, marka yeniliklerinin takip edilebilir hale getirilmesini sağlayarak hızlı ve etkin bir tanıtım kampanyası halinde sunulmasını sağlar.

Netinteraktif, Seo Optimizasyonu yapılmış basın duyuruları, kurumla ilgili bilgi akışının dijital ekosisteme aktarılması ve marka hakkında konuşmaların tasarlanması gibi daha bir çok konuyu Dijital PR hizmetleri çerçevesi içinde müşterilerine sunar, raporlar ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlar.

sosyal-medya-10

Sosyal Medya Yönetimi

Dijital ekosistemde, kullanıcılar markalarla etkin olarak iletişim halindeler. Kontrolsüz yapılan sayfa ve kampanya yönetimleri, marka için intihar niteliği taşıyan krizlere yol açabilir düzeydedir. Türkiye’de ve dünyada sık rastlanan kriz vakaları, markalar için sosyal medya yönetiminin ciddi bir fırsat ve hassas bir süreç olduğunu kanıtlar.

CRM Medya, krizleri fırsata çevirmekteki ustalığı ile sosyal medya alanındaki tecrübesi sayesinde sektördeki lider firmalardan biri olmaktan gurur duyar. Farklı içerik stratejileri ile yapılandırdığı marka sayfalarının diğer firmalardan çok daha önde ve farklı bir yerde konumlanmasını sağlar.